Salero con Tapa Aros Cristal (80 ml) (4,3 x 9,5 x 4,3 cm)